Tandartspraktijk Bertels

Tarievenlijst tandartspraktijk Bertels

De praktijk declareert volgens de prestatielijst vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit.